Advimago Training Center
CBCT in endodontics (NEDERLANDS/ENGLISH)

COURSE IN ENGLISH/DUTCH


The introduction of 3D CBCT in dentistry has changed the endodontic practice. The many advantages of CBCT in complex endodontic situations make this technology acceptable, given the high spatial resolution and the low dose. However, care should be given in the image manipulation prior to continue with the final treatment. The many pitfalls will be addressed in this course.

De intrede van lage dosis 3D CBCT beeldvorming in de tandheelkunde heeft de endodontische diagnostiek en planning drastisch veranderd. De vele voordelen van 3D beeldvorming in de complexe endodontische planning worden met deze technologie meer aanvaardbaar gezien de lage dosis en de uitstekende resolutie.  Doch dient goed gelet te worden op het manipuleren van deze beelden en de interpretatie ervan alvorens over te gaan tot een definitieve planning. Bovendien is een hoge resolutie vaak vereist voor endodontishe planning wat gepaard gaat met een hogere dosis. In deze cursus  wordt dieper ingegaan op de manipulatie van 3D beelden voor endodontische diagnostiek, het optimaliseren van protocols en het geavanceerde plannen (virtuele patient) in de endodontie. 


This workshop familiarises dentists in CBCT and its role in endodontics with hands-on exercices included:

Deze cursus familiariseert de tandarts met het begruik van CBCT in de endodontie, met diverse hands-on oefeningen:

 

08u30-09u00

Welcome, café, introduction - Welkom, koffie en introductie

09u00-10u30

Diagnostic considerations in endodontics: 2D vs 3D CBCT

Diagnostische overwegingen in de endodontie: 2D vs 3D CBCT

 

Indications of CBCT in endodontics

CBCT indicaties in endodontie

10u30-10u45 

Coffee break - koffie pauze

10u45-12u30

Image manipulation for endodontic diagnosis

Beeldmanipulatie voor endo diagnostiek

 

Hands-on exercices - oefeningen

12u30-13u45

Lunch

13u45-15u15

The virtual patient in dentistry and endodontics

De virtuele patient in tandheelkunde en endodontie

 

Hans on exercises of segmentation and image manipulation

Oefeningen: segmentatie en beeldmanipulatie

15u15-15u30

Coffee break - koffie pauze

15u30-16u30

Advanced Endodontic planning software

 

Exercice digital planning

Oefeningen digitale planning

16u30-17u00

Conclusions - Slotbeschouwingen

 

endo.1452443057.jpg  

! Ce cours est valable comme MODULE 5, qui fait partie du programme de certification CBCT (5jous), reconnu par l'AFCN)

! Deze cursus geldt als MODULE 5, dat deel uitmaakt van het 5-daagse programma voor CBCT certificatie, erkend door het FANC)

 

 

Speaker Dr Bart Vandenberghe
Language: Nederlands + English
Date: woensdag 29 april 2020 (9h00-17h00)
Price: 400 euro - lunch inbegrepen 
Payment:

on account BE78 645101816386, communication NAME + DATE

(e-mail for infos: bart.vandenberghe@advimago.be)

Accreditation: 40 UA - domain 3  (this course is part of the programme for  CBCT certification (5days), recognized by l'AFCN/ FANC)

 

    

Advimago
Rue Emile Claus 42, 1050 Ixelles
Tel: +32 (0)2 644 46 44
bart.vandenberghe@advimago.be
Copyright © Advimago -- Design by: www.waisie.com