Advimago Training Center
Module 3: CBCT in de tandheelkundige praktijk

COURSE IN DUTCH 


Beeldvorming is één van de belangrijkste diagnostische hulpmiddelen in de tandheelkundige praktijk.  Tot op heden werden voornamelijk tweedimensionale onderzoeken aangewend voor het visualiseren van de dentomaxillofaciale structuren. Deze vertonen weliswaar vaak bepaalde nadelen in vergelijking met driedimensionale beeldvorming. De laatste jaren ziet men het domein van de cone beam CT zeer snel uitbreiden en komen er steeds meer klinische indicaties in vrijwel elk domein van de tandheelkunde bij. Het doel van deze bijscholingscursus is om meer vertrouwd te geraken met deze nieuwe technologie en het gebruik ervan in de tandheelkunde in detail te bestuderen. De deelnemers krijgen naast   een deel theorie ook demonstraties en zullen aan de hand van praktische oefeningen de competenties verkrijgen in het gebruik, de indicatiestelling en interpretatie van cone beam CT.

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen inzake driedimensionale beeldvorming aan de hand van CBCT dienen bepaalde onderwerpen aangekaart te worden.

Cone-Beam-CT
  • Hoe moet men deze 3D beelden interpreteren? (met anatomie en diagnose oefeningen)
  • Wanneer is een dergelijk onderzoek aangeraden?
  • Hoe moet men verantwoord omgaan met de stralingsdosis van CBCT? (met radiopratectie en indicatiestellingsoefeningen)
  • Hoe neemt men een CBCT beeld?
  • Aan welke condities moet een dergelijk toestel voldoen?
  •  Welke toestellen zijn beschikbaar?
  •  Welke parameters moet men hanteren, volgens de regels van de radioprotectie? (demonstraties, oefeningen op fantoom)

Deze cursus is bedoeld voor clinici die graag een diepere kennis omtrent CBCT beeldvorming en het gebruik ervan in de praktijk verwerven. De deelnemers zullen verschillende CBCT systemen leren gebruiken met oefeningen rond optimalisatie van de beeldkwaliteit (relatie dosis-beeldkwaliteit) en justificatie van CBCT. Een eerste hands-on oefening van CBCT opnames bij patiënten zal gegeven worden, waar de clinicus opnames zal leren analyseren en radiologische verslagen leren opmaken (algemene diagnostiek alsook meer geavanceerde diagnostiek).

PROGRAMMA

08u30-09u30 Welkom, koffie, introductie
09u00-10u30 Integratie van CBCT in het tandheelkundig kabinet:
  Hoe verwerft men adequate 3D beelden?
  Praktische overwegingen van de "Diagnostic Chain":
  export protocols en visualisatie parameters
10u30-10u45  Coffee Break
10u45-12u45 Europese en nationale richtlijnen voor CBCT gebruik:
  indicaties, technologie en parameter keuze
  Oefeningen van optimizatie dosis-beeldkwaliteit
12u45-13u45 Lunch
13u45-15u15 Hands-on oefening: CBCT opnames op patiënten
  3D Planningen interpretatie: radiologisch verslag
  (algemene en geavanceerde diagnostiek)
15u15-15u30 Coffee Break
15u30-17u00 Hands-on oefeningen: 3D analyse en radiologisch verslag

 

Sprekers: Dr Bart Vandenberghe
Taal: theorie en oefeningen: Nederlands
Datum: maandag 27 april 2020 (09h00-12h30/13h30-17h00)
Inschrijvingskost: 475 euro - lunch inbegrepen (425 euro indien combinatie M3 + M4)
Betaling: overschrijving op rekening BE78 645101816386, communicatie NAAM + DATUM (e-mail voor info: bart.vandenberghe@advimago.be)
Accreditering aangevraagd: 40 AE- deelgebied 3 (deze cursus maakt deel uit van het 5-daags programma voor CBCT certificatie, erkend door het FANC)
Plaats:

 

    

Advimago
Rue Emile Claus 42, 1050 Ixelles
Tel: +32 (0)2 644 46 44
bart.vandenberghe@advimago.be
Copyright © Advimago -- Design by: www.waisie.com